אורחנו באולפן: משה פרבר, מרכז הסניף הישראלי של ארגון Cloud Security Alliance

Continue reading

אורחנו באולפן: איתן סלע, ארכיטקט מערכות בחברת WeissBeerger.

Continue reading