אורחנו ב- Las Vegas: בועז זינימן, AWS

Continue reading

רב שיח בנושא המעבר מסטודנט באקדמיה למועסק בתעשייה.

Continue reading

אורחנו ב- Las Vegas: בועז זינימן, AWS

Continue reading