אורחנו באולפן: משה פרבר, מרכז הסניף הישראלי של ארגון Cloud Security Alliance

Continue reading

אורחנו באולפן: צחי פרידמן, מנהל קבוצת תשתיות בחברת Nurego.

Continue reading

אורחנו ב- Las Vegas: בועז זינימן, AWS

Continue reading