אורחינו מחברת Outbrain:

 • אבי אברהם, Director of Data Engineering.
 • אורית ירון, VP Cloud Platform.

מה אפשר לשמוע בפרק זה?


 • 01:55 תיאור ה- Use Case: מצב קיים והגדרת הבעייה.
 • 04:00 בחינת אלטרנטיבות, שיקולים וגיבוש ההחלטה ליישום בענן.
 • 06:50 מיפוי המצב הקיים, הגדרת המטרה והערכות ל- POC.
 • 11:50 מדדים להצלחת ה- POC.
 • 15:55 אתגרים והתמודדויות בדרך ל- Production.
 • 30:20 מי יזם, מי החליט, מי דחף ומי הרוויח מיישום הפרוייקט.
 • 33:40 סיום התהליך, וסגירת המערכת הישנה.
 • 37:00 מדדים להצלחת הפרוייקט, ותועלות שהתקבלו.
 • 38:30 עם הפנים קדימה: הרחבת היכולות לאחר המעבר.
 • 40:40 אתגרים חדשים אשר נוצרו כתוצאה מהמעבר לענן.
 • 46:50 מסקנות – מה ניתן היה כדי לשפר את התהליכים.

קישורים למידע אשר הוזכר בפרק זה


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

סגור תפריט נגישות